تاریخ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

بیمه کرونا و سایر حوادث
بیمه نامه ای است در قالب پرداخت خسارت های ناشی از ابتلای فرد به بیماری کرونا، یا هر حادثه ای دیگر، که فرد در بیمارستان یا درمانگاه معتبر بستری میگردد، طی این فرایند، فرد بیمه شده تا سقف ۱۵ میلیون تومان خسارت ناشی از هزینه های درمان دریافت مینماید،و همچنین به ازای هر روز بستری در بیمارستان تا مدت ۹۰ روز ، روزانه مبلغ ۱۵۰ هزار تومان دریافت مینماید
همچنین این بیمه نامه در خصوص نقص عضو یا از کارافتادگی نیز تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان و نهایتا درصورت فوت به خانواده بیمه شده ، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت می نمایند.
شایان ذکر است تمامی این خدمات تنها با پرداخت ۹۷ هزار تومان سالیانه صورت خواهد پذیرفت

 

بعد از سفارش و خرید کارت بیمه حوادث

به  سایت corona.melat.ir مراجعه کرده

 و بیمه نامه را ثبت کنید

 

انواع خدمات بیمه ملت:

۱-بیمه حوادث و کرونا  برای خرید کلیک کنید 

 

 

 

۲- ایمن کارت ملت(ویژه ۸ حادثه مخرب)  برای خرید کلیک کنید 

(ایمن کارت ملت)
تنها با ۶۵هزار تومان سالیانه
بیمه نامه جهت تامین خسارت در برابر، آتش سوزی،زلزله،سیل،صاعقه، انفجار

 

 

۳-بیمه عمر و سرما یه گذاری ملت

 

 

۴- بیمه مسئولیت(عمومی وحرفه ای)

 

 

۵ بیمه ثالث و بدنه