تاریخ۱۳۹۹/۱۱/۲۲

 

بیمه حوادث و کرونا سالیانه ۹۷ هزارتومان

 

 

ایمن کارت ملت(ویژه ۸ حادثه مخرب)

(ایمن کارت ملت)
تنها با ۶۵هزار تومان سالیانه
بیمه نامه جهت تامین خسارت در برابر، آتش سوزی،زلزله،سیل،صاعقه، انفجار